Stigmí

2015, Grimmuseum, Berlin

Stigmí on kreikkaa ja tarkoittaa hetkeä - täydellistä, otollista hetkeä, jossa mennyt, nykyinen ja tuleva yhdistyvät. Myös Stigmí-valoinstallaatio käsittelee ajan hetkellisyyttä ja kyseenalaistaa nyky-yhteiskunnan lineaarisen aikakäsityksen. Stigmí kertoo liikkumisesta rinnakkaisten ulottuvuuksien välillä sekä ajasta, jolloin aikaa ei enää ole, vaikka olemassaolo jatkuu. Teoksessa on kaksi pääelementtiä, jotka ovat ääni ja valo. Idea minimalistisiin valoraitoihin löytyi kvanttifysiikasta. Tutkijat ovat todenneet, että spektriin muodostuu raitamaisia kirkkaita häiriöitä kvanttihypyn tapahtuessa. Teoksen valoelementit jäljittelevät näitä visuaalisia häiriöitä. Teoksen äänenä on taiteilija Merja Briñónin aivojen meditaation aikana synnyttämä äänimaailma. Ääniosuus tuotettiin yhteistyössä esitys- ja mediataiteilija Marko Alastalon perustaman Aivomusiikkilaboratorion kanssa. 

Katso video: https://vimeo.com/139251039

Kuvat: Paul Rohlfs

< Takaisin